Általános Szerződési Feltételek

 1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Szolgáltató www.smartbioma.hu weboldalán (a továbbiakban: honlap) megrendelhető szolgáltatások Felhasználó általi igénybevételének, használatának feltételeit.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a honlap által kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben azok minden pontjával egyetért, elfogadja és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 1. A Szolgáltató

A szolgáltató neve: SmartBioma Egészségügyi Diagnosztikai és Terápiás Zrt.

A szolgáltató székhelye: 7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@smartbioma.hu

Cégjegyzékszáma: 17-10-0011303

Adószáma: 26137410-1-17

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 20 398 1800

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: GTT Networx Kft. (2030 Érd, Bertalan u. 22.;

admin@gttnetworx.hu)


 1. A honlapon megrendelhető tevékenység

A Szolgáltató mikrobiológiai, laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokat, valamint nukleinsav meghatározáson alapuló mikrobioma vizsgálatot értékesít (továbbiakban: vizsgálatok). Részletesen feltünteti a vizsgálatok nevét, leírását.

 1. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

4.2 Korhatár

A honlap korhatár meghatározása nélkül látogatható.

 1. A honlapon történő vásárlás

5.1. Regisztráció

A honlapon a vásárlás regisztrációhoz kötött a Felhasználó érzékeny, személyes adatainak (pl. amik a leletekben szerepelnek) fokozott védelme érdekében. Regisztráció során létrejön a jelszóval védett, személyes felhasználói felület (MySmartBioma), ahol a leleteket, számlákat letöltheti a Felhasználó. A regisztráció során el kell fogadnia az ÁSZF, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot. A regisztráció részeként a Felhasználó egy e-mailt kap, amely egy hivatkozást tartalmaz. A Felhasználó a hivatkozásra kattintva véglegesíti a regisztráció folyamatát, ami után a felhasználó már bejelentkezhet a saját felhasználói felületére (MySmartBioma). A hozzáférési adatok titkosságáért a Felhasználó felelős. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben (info@smartbioma.hu) kérheti a Szolgáltatótól. 

5.2. Megrendelés

Megrendelés a bejelentkezés után a Felhasználó saját felhasználói felületén (MySmartBioma) hajtható végre. A MEGRENDELÉS menüre kattintva megjelennek a vizsgálati kategóriák, csomagok. Ezek egyikét kiválasztva láthatók az ahhoz tartozó egyedi vizsgálatok. Ezen a felületen kosárba gyűjthetők a megrendelni kívánt vizsgálatok egyenként, vagy csomagban. A Felhasználó a kosár tartalmát a KOSARAM menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt még kitörölhetők a nem kívánt tételek. A ’Rendelés’ gombra kattintva folytatható a vásárlási folyamat. A megrendelt vizsgálatok Szolgáltató által történő elvégzéséhez szükség van a Felhasználó székletmintájára. Ennek levételéhez mintavevő eszközt visz ki a Szolgáltató által megbízott futárszolgálat. A futárszolgálat a szolgáltatási díj része, nem jár külön költséggel.  A rendelési folyamat következő lépése a számlázási és szállítási cím kiválasztása. A regisztráció során megadott cím automatikusan feltöltődik a számlázási és szállítási cím helyére. Van lehetőség a címek módosításra, új címek megadására és mentésére. A következő lépés a fizetési mód kiválasztása. A megrendelt termékek fizetése banki átutalással vagy utánvétellel a futárszolgálatnál készpénzben lehetséges. A ’Megrendelem’ gombra kattintva a megrendelés visszavonhatatlanul megerősítésre kerül. A Felhasználó a megrendelés sikerességéről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést, amely tartalmazza azt az egyedi rendelés azonosító számot, amely a későbbiekben hivatkozási alapul szolgál. Amennyiben a Felhasználó a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) hibás adatot észlel, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé.

5.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználónak 48 órán belül visszaigazolást küld. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt vizsgálat(ok) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés azonosítót, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.4. A szerződés létrejötte

A honlapon keresztül kötött szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. A szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja. Az elektronikus úton megkötött szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.5. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.6. Számla

A rendelési folyamat lezárását, a rendelés azonosító létrejöttét követően elektronikus számla készül, ami a Felhasználó MySmartBioma fiókjában a RENDELÉSEIM menüből tölthet le, az adott megrendelés ’Számla letöltése’ gombjára kattintva.

5.7. Fizetés

A számla kiegyenlítése utánvétellel történő fizetés esetén a futárszolgálat képviselőjének készpénzben történik. Átutalással történő fizetés esetén az összeget az OTP Banknál vezetett 11746043-24622972-00000000 számla számra kell átutalni. A közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni az adott megrendelés rendelés azonosítóját!

5.8. Átvételi lehetőséges, Szállítás

A mintavételi eszköz kiszállítását a Magyar Posta végzi.

A kiszállítás munkanapokon, munkaidőben történik (08:00-17:00).

Külön díj ellenében kérhető délutáni (17:00-20:00), illetve szombati (08:00-12:00) kézbesítés.

A Magyar Posta SMS illetve e-mail értesítést küld a csomag kézbesítésének állapotáról.

A mintavevő átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a mintavételi eszköz sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a mintavevőn, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a mintavevő futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a mintavevő mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a mintavevő, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a mintavevő visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a mintavevőt. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

A szállítási határidő 2-8 munkanap.

A házhoz szállításnak külön költsége nincs.

5.9. Szolgáltatás teljesítése, a lelet

A futárszolgálattól átvett mintavevő eszközhöz leírás tartozik, ami részletesen elmagyarázza a használatát. A mintavétel után a Felhasználó a mintavevő eszközzel együtt küldött csomagoló anyagba helyezi a mintával feltöltött mintavevőt, a leírás szerint. Az így elkészült csomagot a Felhasználó postán feladja a Szolgáltató címére (a postaköltséget a Szolgáltató előre kifizeti). A Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást végső soron a lelet kiadásával teljesíti. A honlapon megtekinthető árlistában megadott eredményközlési idők a mintával feltöltött mintavételi eszköz laboratóriumba érkezésétől számítódnak. A Felhasználó e-mailben kap értesítést a lelet elkészülésének időpontjáról. A lelet a RENDELÉSEIM menü alatt tekinthető meg.

A lelet kiadás előfeltétele a megrendelt vizsgálatok Szolgáltató által történő elvégzése, amihez megfelelő minőségű betegminta szükséges.  Ha a Szolgáltatón kívül álló okból a betegminta igazolhatóan nem alkalmas a vizsgálatok elvégzésére (pl. a nem megfelelő csomagolásból adódóan) a Szolgáltató új minta beküldését kérheti a Felhasználótól. Az új mintavevő és kiszállításának költségeit ilyenkor a Felhasználónak kell fedeznie.

Ha a Szolgáltató részéről felmerülő technikai ok miatt nem sikerül a vizsgálatok eredményes elvégzése, az új mintából történő vizsgálatok elvégzésének költségei a Szolgáltatót terhelik.

 1. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó (jelen esetben Felhasználó) a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A Felhasználót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat – mintát is. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket (jelen esetben mintavevő eszközt) a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a mintavevőt. A mintavevő a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A mintavevő visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a mintavevőt, vagy a Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a mintavevőben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a mintavevő jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: SmartBioma Egészségügyi Diagnosztikai és Terápiás Zrt.

Levelezési cím: 7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10. 

E-mail cím: info@smartbioma.hu 

Telefonszám: +36 20 398 1800

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy, ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),
 • Bírósági eljárás kezdeményezése
 1. Egyéb

8.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

8.2. Reklámok

A honlapon esetlegesen megjelenő harmadik felek reklámjainak, hirdetéseinek és megjelenéseinek tartalmáért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató a reklámok honlapon történő elhelyezése során a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) előírásai alapján jár el.

8.3. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

8.4. IT-biztonság

A Szolgáltató megfelelő műszaki-biztonsági intézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és igénybevétele érdekében, valamint azért, hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvjuk. Különleges figyelmet fordítunk a személyes és üzleti adatok biztonságos továbbítására is. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az Internet nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információ csere célját szolgálja, szolgáltatói a hálózat biztonságát rajtuk kívül álló okokból teljes mértékben biztosítani nem tudják.

8.5. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT menüponton keresztül érhető el.

8.6. Fontos figyelem felhívás a honlapon található tartalmakra vonatkozóan

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy a honlapon megjelenő tartalmak nem minősülnek orvosi tanácsadásnak, csupán tájékoztató jellegűek.

8.7. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”).